Đếm ngược sự kiện Bitcoin Halving 2024 – Những điều bạn cần biết

Bitcoin Halving tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 20/04/2024. Phần thưởng khai thác sẽ giảm từ 6,25 BTC mỗi khối xuống còn 3,125 BTC mỗi khối.
Tại sao nó lại được nhà đầu tư bitcoin chờ đợi và mong chờ đến như vậy? Cần chuẩn bị gì để không bỏ lỡ cơ hội khi Bitcoin Halving 2024.

1. BITCOIN HALVING

Nguồn cung tối đa của Bitcoin tổng cộng là 21 triệu BTC sẽ được phát hành và cứ sau mỗi 210.000 khối được tạo ra, thì phần thưởng cho mỗi khối mới sẽ được giảm một nửa. Hiện tại sau mười phút 6,25 bitcoin sẽ được phát hành. Sau mỗi 4 năm, phần thưởng khối sẽ giảm đi một nửa do đó đây được gọi là “Sự kiện Bitcoin Halving”. Theo tính toán thì đến năm 2140, sẽ khai thác hết toàn bộ 21 triệu Bitcoin.

“Tổng lượng lưu hành của bitcoin là 21 triệu BTC. Sau mỗi 4 năm, phần thưởng khối sẽ giảm đi một nửa. Bốn năm đầu tiên: 10.500.000 BTC. Bốn năm tiếp theo: 5.250.000 BTC. Bốn năm tiếp theo: 2.625.000 BTC. Bốn năm tới: 1.312.500 BTC …”

2. Sự kiện Bitcoin halving sắp tới

Đợt giảm một nửa tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 20/04/2024. Phần thưởng khai thác sẽ giảm từ 6,25 BTC mỗi khối xuống còn 3,125 BTC mỗi khối.

“Đầu tư vào một thị trường mà mọi người tin vào sự hiệu quả cũng giống như chơi bài với một người được bảo là không nên nhìn vào những lá bài”

Nhu cầu về bitcoin cũng tăng lên trước sự kiện giảm một nửa phần thưởng khối vì dự đoán giá sẽ tăng. Trong nhiều năm, chúng tôi đã nhấn mạnh rằng halving là một sự kiện lớn – nhưng phải mất nhiều năm để diễn ra. Đáy điển hình là 1,3 năm trước halving và trung bình, thị trường đạt đỉnh 1,3 năm sau đó. Toàn bộ quá trình đã mất 2,6 năm để thấy được tác động đầy đủ.

Trong lịch sử, Bitcoin đã chạm đáy 477 ngày trước khi halving, leo lên đỉnh và sau đó bùng nổ lên mức tăng sau đó. Các cuộc biểu tình sau đợt halving đã kéo dài trung bình 480 ngày – từ khi đợt halving đến đỉnh của chu kỳ tăng giá tiếp theo đó.

Nếu lịch sử lặp lại, giá bitcoin sẽ chạm đáy vào ngày 30/12/2022. Sau đó, chúng ta sẽ chứng kiến một đợt phục hồi vào đầu năm 2024 và sau đó là đợt phục hồi mạnh mẽ sau halving thực tế. Biểu đồ sau đây cho thấy điều gì có thể xảy ra nếu Bitcoin lặp lại hiệu suất xung quanh đợt halving trước đó.

3. BITCOIN HAlVING: Giá dự toán theo mô hình STOCK-TO-FLOW

Cơ cấu mà chúng tôi đã sử dụng để phân tích tác động của sự kiện halving là nghiên cứu sự thay đổi trong tỷ lệ lưu lượng chứng khoán trên mỗi đợt halving. Lần halving đầu tiên đã làm giảm 17% nguồn cung bitcoin mới trên tổng số bitcoin đang lưu hành. Đó là một tác động rất lớn đến nguồn cung mới và nó có tác động rất lớn đến giá cả.

Tác động của mỗi đợt halving tiếp theo đối với giá có thể sẽ giảm dần tầm quan trọng do tỷ lệ giảm nguồn cung bitcoin mới từ các đợt halving trước đó sang đợt giảm tiếp theo. Dưới đây là biểu đồ mô tả mức giảm nguồn cung của halving trong quá khứ theo tỷ lệ phần trăm của bitcoin đang lưu hành tại thời điểm halving.

Đợt halving năm 2016 đã làm giảm nguồn cung bitcoin mới chỉ bằng một phần ba so với lần đầu tiên. Thật thú vị, nó có chính xác một phần ba tác động về giá. Đợt halving năm 2020 đã làm giảm 43% nguồn cung bitcoin mới so với lần giảm một nửa trước đó. Nó có tác động lớn đến 23% đối với giá cả. Đợt halving tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 20/04/2024. Vì hầu hết bitcoin hiện đang được lưu hành nên mỗi đợt halving sẽ làm giảm gần một nửa nguồn cung mới. Nếu lịch sử lặp lại, halving tiếp theo sẽ chứng kiến bitcoin tăng lên 36 nghìn $ trước halving và 149 nghìn $ sau đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *