Giới thiệu

About us

Chúng Tôi Clubfreedom Nơi Hội Tụ những con người Tâm -Tầm -Tài -Tín
Muốn trao đi những kiến thức cốt lõi và giá trị tới cộng đồng. Luôn tìm kiếm các giải pháp gia tăng tài sản an toàn và phù hợp từng thời điểm

Clubfreedom : Hội Tụ Để Thành Công !

CLUB FREEDOM LOGO

Our Team

Mr: Jonathan

FOUNDER

 Chuyên gia đào tạo, hoạch định tài chính với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực network maketting. 10 năm làm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe chủ động, 8 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính

Ms: Hiền Nguyễn

CO-FOUNDER

18 năm trong ngành bảo hiểm nhân thọ, 10 năm trong ngành network maketting.. Chuyên gia đào tạo đội nhóm

David Tùng Lê

CO-FOUNDER

Xuất phát điểm là một kỹ sư xây dựng, biết đến lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và thị trường đầu tư. Đặc biệt là thị trường Crypto, nhìn thấy đây là cơ hội rất lớn cho các bạn trẻ và những người có kinh tế eo hẹp nhưng có khát vọng lớn.

Mr: Vinh Lưu

CO-FOUNDER

Chuyên gia tài chính, 8 năm trong lĩnh vực đầu tư Crypto, chuyên gia đào tạo tư vấn đầu tư tài chính.

Mr: Thanh Hải

CO-FOUNDER

7 năm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe chủ động, 6 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính Crypto, chuyên gia tư vấn hoạch định tài chính cá nhân 

Mr: Thuận Bùi

DESIGNER-PHOTO-EDITER